java-da haydovchi sinfini qanday qilish kerak


javob bering 1:

Ob'ekt sinfi java.langpackage-da mavjud. Java-dagi har bir sinf to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita "Object" sinfidan kelib chiqadi. Agar Class boshqa biron bir sinfni kengaytirmasa, u Ob'ektning to'g'ridan-to'g'ri bolalar sinfidir va agar boshqa sinfni kengaytirsa, u bilvosita kelib chiqadi. Shuning uchun Object sinf usullari barcha Java sinflari uchun mavjud. Demak, Ob'ekt sinfi har qanday Java dasturida meros ierarxiyasining ildizi vazifasini bajaradi.